PensionsSelskabet pension & health care services formidler pensions- og sundhedsordninger til virksomheder, iværksættere og private, og rådgiver om alt fra sammensætningen af firmaets pensionsordning til medarbejdernes egen løsning.

PensionsSelskabet pension & health care services er landsdækkende og tilbyder up-to-date produktmix til virksomheder og private i samarbejde med anerkendte aktører på det danske pensions- og forsikringsmarked.

Passion, omtanke og synlighed er selskabets tre vigtigste karaktertræk, og for os er professionel optræden, tilgængelighed og personlig rådgivning nøglen til at få og fastholde tilfredse kunder.

 

Ejerforhold & indflydelse

PensionsSelskabet pension & health care services samarbejder med AP Pension, Dansk Sundhedsforsikring og Gjensidige Forsikring og Lifeline. Vi har hverken direkte eller indirekte andele, stemmerettigheder eller kapital i noget pensionsselskab eller omvendt.

Aflønning

PensionsSelskabet pension & health care services modtager honorar fra AP Pension, Gjensidige Forsikring, Dansk Sundsforsikring og Lifeline for udført arbejde.

I særlige tilfælde kan der indgås aftale med kunden om direkte betaling.

Klager

Hvis du ønsker at klage kan du rette henvendelse til CEO Stig Wetterstrøm.

Klager kan også sendes direkte til Finanstilsynet. Se mere om klageadgang på Finanstilsynets hjemmeside

Whistleblower

Kontakt advokat, Rasmus Nørgaard Bek
på mb@advision.dk

PensionsSelskabet pension & health care services er forsikringsformidler. Vi er er optaget i Finanstilsynets offentlige register over pensionsformidlere. Vi yder rådgivning om de forsikringsprodukter, som vores samarbejdspartnere udbyder, og rådgivningen er baseret på en personlig udfærdiget behovsanalyse.

Selskabet har kontoradresser Bredgade 20A, 1260 København K og Samsøvej 21, 8382 Hinnerup.

Du finder os i Aarhus, Esbjerg, Kolding, Herning, Horsens, Sønderborg, Viborg, Odense, Holbæk, København, Næstved og fra 2022 i Aalborg.

Selskabet samarbejder blandt andet med selskaberne AP Pension, CVR-nr. 18530893, Euro Accident, CVR-nr. 39727412, Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028, Gjensidige Forsikring, CVR-nr. 33259247 og Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring, CVR-nr. 34739307 og henviser opsparing til Nordnet Bank, CVR-nr. 32301908.

AALBORG | AARHUS | HERNING | ESBJERG | SØNDERBORG | KOLDING | HORSENS | ODENSE | HOLBÆK | NÆSTVED | KØBENHAVN