PensionsSelskabet pension & health care services formidler pensions- og sundhedsordninger til virksomheder, iværksættere og private, og rådgiver om alt fra sammensætningen af firmaets pensionsordning til medarbejdernes egen løsning.

PensionsSelskabet pension & health care services er landsdækkende med kontorer i Aarhus og København og tilbyder up-to-date produktmix til virksomheder og private med personlig rådgivning.

Passion, omtanke og synlighed er selskabets tre vigtigste karaktertræk, som sammen med et professionelt servicekoncept og en professionel optræden, er nøglen til at få og fastholde tilfredse kunder.

 

Ejerforhold & indflydelse

PensionsSelskabet pension & health care services samarbejder med AP Pension, Skandia, Lifeline og Mølholm. Vi har hverken direkte eller indirekte andele, stemmerettigheder eller kapital i noget pensionsselskab eller omvendt.

Aflønning

PensionsSelskabet pension & health care services modtager honorar fra AP Pension og Mølholm Forsikring for udført arbejde.

I særlige tilfælde kan der indgås aftale med kunden om direkte betaling.

Klager

Hvis du ønsker at klage kan du rette henvendelse til CEO Stig Wetterstrøm.

Klager kan også sendes direkte til Finanstilsynet. Se mere om klageadgang på Finanstilsynets hjemmeside

Whistleblower

Kontakt advokat, Rasmus Nørgaard Bek
på mb@advision.dk

PensionsSelskabet pension & health care services er forsikringsformidler. Vi er er optaget i Finanstilsynets offentlige register over pensionsformidlere. Vi yder rådgivning om de forsikringsprodukter, som vores samarbejdspartnere udbyder, og rådgivningen er baseret på en personlig udfærdiget behovsanalyse.

Selskabet har kontoradresser på St. Kongensgade 81, 1264 København K og Samsøvej 21, 8382 Hinnerup. Selskabet samarbejder med selskaberne AP Pension, CVR-nr. 18530893, Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR-nr. 20952237, Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028 og Mølholm Forsikring, CVR-nr. 33259247 og henviser opsparing til Nordnet Bank, CVR-nr. 32301908.

Pensionsordning og forsikringsdækninger oprettes i AP Pension, CVR-nr. 18530893. Eventuel gruppelivsdækning oprettes i Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028. Eventuel sundhedsforsikring oprettes i AP Pension, CVR-nr. 18530893 eller hos Mølholm Forsikring, CVR-nr. 33259247.