Sådan behandler vi følsomme data

General Data Protection Regulations er EU's persondataforordning og trådte i kraft d. 25. maj 2018.

PensionsSelskabet pension & health care services foretager en årlig rapport med risikovurdering i forhold til GDPR.

Som kunde i PensionsSelskabet pension & health care services og AP Pension, Skandia og/eller Mølholm Forsikring er I ikke ansvarlige for hverken PensionsSelskabet pension & health care services eller vores partneres behandling af jeres ansattes personoplysninger.

PensionsSelskabet pension & health care services og vores partnere har ansvaret for behandlingen af jeres ansattes oplysninger og vil naturligvis efterleve kravene i GDPR. Derfor skal I ikke indgå en databehandleraftale med hverken PensionsSelskabet pension & health care services eller vores partnere.

Vi bruger kun de nødvendige oplysninger i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af jeres ansattes pensions- og forsikringsordninger. Vi vil altid oplyse jeres ansatte om vores behandling af oplysningerne. Når oplysningerne ikke længere er relevante for kundeforholdet, vil de blive slettet.