GDPR

GDPR står for ”General Data Protection Regulations”. Det er EU's persondataforordning, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Vi vil årligt få foretaget en rapport med risikovurdering i forhold til GDPR.

Vi er ikke data behandlere!

Som kunde i PensionsSelskabet pension & health care services og Skandia er I ikke ansvarlige for hverken PensionsSelskabet pension & health care services eller Skandias behandling af jeres ansattes personoplysninger.

PensionsSelskabet pension & health care services og Skandia har selv ansvaret for behandlingen af jeres ansattes oplysninger og vil selvfølgelig efterleve kravene i GDPR. Derfor skal I heller ikke indgå en databehandleraftale med hverken PensionsSelskabet pension & health care services eller Skandia.

Vi vil kun bruge de nødvendige oplysninger i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af jeres ansattes pensions- og forsikringsordninger i Skandia. Vi vil altid oplyse jeres ansatte om vores behandling af oplysningerne. Når oplysningerne ikke længere er relevante for kundeforholdet, vil de blive slettet.