GDPR

GDPR

GDPR står for ”General Data Protection Regulations”. Det er EU's persondataforordning, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Vi vil årligt få foretaget en rapport med risikovurdering i forhold til GDPR.

Vi er ikke data behandlere!

Som kunde i PensionsSelskabet pension & health care services og Skandia er I ikke ansvarlige for hverken PensionsSelskabet pension & health care services eller Skandias behandling af jeres ansattes personoplysninger.

PensionsSelskabet pension & health care services og Skandia har selv ansvaret for behandlingen af jeres ansattes oplysninger og vil selvfølgelig efterleve kravene i GDPR. Derfor skal I heller ikke indgå en databehandleraftale med hverken PensionsSelskabet pension & health care services eller Skandia.

Vi vil kun bruge de nødvendige oplysninger i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af jeres ansattes pensions- og forsikringsordninger i Skandia. Vi vil altid oplyse jeres ansatte om vores behandling af oplysningerne. Når oplysningerne ikke længere er relevante for kundeforholdet, vil de blive slettet.

GDPR står for ”General Data Protection Regulations”. Det er EU's persondataforordning, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Vi vil årligt få foretaget en rapport med risikovurdering i forhold til GDPR.

Vi er ikke data behandlere.

Som kunde i PensionsSelskabet pension & health care services og Skandia er I ikke ansvarlige for hverken PensionsSelskabet pension & health care services eller Skandias behandling af jeres ansattes personoplysninger.

PensionsSelskabet pension & health care services og Skandia har selv ansvaret for behandlingen af jeres ansattes oplysninger og vil selvfølgelig efterleve kravene i GDPR. Derfor skal I heller ikke indgå en databehandleraftale med hverken PensionsSelskabet pension & health care services eller Skandia.

Vi vil kun bruge de nødvendige oplysninger i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af jeres ansattes pensions- og forsikringsordninger i Skandia. Vi vil altid oplyse jeres ansatte om vores behandling af oplysningerne. Når oplysningerne ikke længere er relevante for kundeforholdet, vil de blive slettet.