Sikkerhed

Sikkerhed

Et vigtigt element i pensionsordningen er forsikringspakkenDer er ofte en grunddækning - men den passer måske ikke til alle. Derfor tilbyder vi en personlig gennemgang, hvor du via information, rådgivning og anbefalinger sikrer at du får den løsning, der passer til dine individuelle ønsker og behov.

Et vigtigt element i pensionsordningen er forsikringspakken. Der er ofte en grunddækning - men den passer måske ikke til alle. Derfor tilbyder vi en personlig gennemgang, hvor du via information, rådgivning og anbefalinger sikrer at du får den løsning, der passer til dine individuelle ønsker og behov.

Tab af erhvervsevne

En forsikring ved tab af erhvervsevne dækker økonomisk, hvis man mister eller får nedsat sin erhvervsevne i en kortere eller længere periode. 

Udbetalingen sker månedsvis, er skattepligtig og samtidig er den fremtidige opsparing også sikret.

Kritisk sygdom

Med en forsikring kritisk sygdom kan man få udbetalt et skattefrit engangsbeløb, hvis man bliver ramt af een af visse kritiske sygdomme.

Listen over omfattede sygdomme opdateres løbende.

Dødsfald

Med en forsikring ved død, sikres de efterladte økonomisk ved dødsfald inden du går på pension.

Udbetalingen kan ske på een gang eller over en årrække og kan være skattefri eller skattepligtig eller en kombinaition.

Tab af erhvervsevne

En forsikring ved tab af erhvervsevne dækker økonomisk, hvis man mister eller får nedsat sin erhvervsevne i en kortere eller længere periode. 

Udbetalingen sker månedsvis, er skattepligtig og samtidig er den fremtidige opsparing også sikret.

Kritisk sygdom

Med en forsikring kritisk sygdom kan man få udbetalt et skattefrit engangsbeløb, hvis man bliver ramt af een af visse kritiske sygdomme.

Listen over omfattede sygdomme opdateres løbende.

Dødsfald

Med en forsikring ved død, sikres de efterladte økonomisk ved dødsfald inden du går på pension.

Udbetalingen kan ske på een gang eller over en årrække og kan være skattefri eller skattepligtig eller en kombinaition.

For at tilbyde forsikringer ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald kræves der som oftest tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger.

For at tilbyde forsikringer ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald kræves der som oftest tilfredsstillende personlige helbredsoplysninger.

Citater

Desværre har vi en medarbejder, der fik en livstruende sygdom. Med økonomisk hjælp fra pensionsordningen har vi fortsat medarbejderen ansat. 

Virksomhed

Efter en operation har jeg været sygemeldt i længere tid og - uden løn fra min arbejdsgiver - varmede det med økonomisk hjælp fra min pensionsordning. 

Medarbejder

Desværre har vi en medarbejder, der fik en livstruende sygdom. Med økonomisk hjælp fra pensionsordningen har vi fortsat medarbejderen ansat. 

Virksomhed

Efter en operation har jeg været sygemeldt i længere tid og - uden løn fra min arbejdsgiver - varmede det med økonomisk hjælp fra min pensionsordning. 

Medarbejder