Fakta

Fakta om PensionsSelskabet ǀ pension & health care services

Om PensionsSelskabet ǀ pension & health care services

Før vi begynder at rådgive dig, er det et krav fra lovgivningens side, at du oplyses omkring en række forhold om os. Det er blandt andet oplysninger om hvem vi er, hvor vi bor, hvordan du kan klage over afgørelser, m.m. Derfor kommer her en række oplysninger:

  • PensionsSelskabet pension & health care services er forsikringsformidler.
  • Selskabet har kontoradresser på St. Kongensgade 81, 1264 København K og Samsøvej 21, 8382 Hinnerup.
  • Er optaget i Finanstilsynets offentlige register over virksomheder, der har fået tilladelse som forsikringsformidlere. 
  • Selskabet samarbejder med selskaberne AP Pension, CVR-nr. 18530893, Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR-nr. 20952237, Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028 og Mølholm Forsikring, CVR-nr. 33259247 og henviser opsparing til Nordnet Bank, CVR-nr. 32301908.
  • Vi yder rådgivning om de forsikringsprodukter, som vores samarbejdspartnere udbyder, og rådgivningen sker på baggrund af en personlig udfærdiget behovsanalyse.

Pensionsordning og forsikringsdækninger oprettes i AP Pension, CVR-nr. 18530893

Eventuel gruppelivsdækning oprettes i Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028.

Eventuel sundhedsforsikring oprettes i AP Pension, CVR-nr. 18530893 eller hos Mølholm Forsikring, CVR-nr. 33259247.

Før vi begynder at rådgive dig, er det et krav fra lovgivningens side, at du oplyses omkring en række forhold om os. Det er blandt andet oplysninger om hvem vi er, hvor vi bor, hvordan du kan klage over afgørelser, m.m. Derfor kommer her en række oplysninger:

  • PensionsSelskabet pension & health care services er forsikringsformidler.
  • Selskabet har kontoradresser på St. Kongensgade 81, 1264 København K og Samsøvej 21, 8382 Hinnerup.
  • Er optaget i Finanstilsynets offentlige register over virksomheder, der har fået tilladelse som forsikringsformidlere. 
  • Selskabet samarbejder med selskaberne AP Pension, CVR-nr. 18530893, Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR-nr. 20952237, Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028 og Mølholm Forsikring, CVR-nr. 33259247 og henviser opsparing til Nordnet Bank, CVR-nr. 32301908.
  • Vi yder rådgivning om de forsikringsprodukter, som vores samarbejdspartnere udbyder, og rådgivningen sker på baggrund af en personlig udfærdiget behovsanalyse.

Pensionsordning og forsikringsdækninger oprettes i AP Pension, CVR-nr. 18530893

Eventuel gruppelivsdækning oprettes i Forenede Gruppeliv, CVR-nr. 64015028.

Eventuel sundhedsforsikring oprettes i AP Pension, CVR-nr. 18530893 eller hos Mølholm Forsikring, CVR-nr. 33259247.

Aflønning

Aflønning

PensionsSelskabet ǀ pension & health care services modtager honorar fra AP Pension og Mølholm Forsikring for udført arbejde. I særlige tilfælde kan der indgås aftale med kunden om direkte betaling.

PensionsSelskabet ǀ pension & health care services modtager provision samt bonus fra AP Pension for udført arbejde. I særlige tilfælde kan der indgås aftale med kunden om direkte betaling.

Ejerforhold og indflydelse

Ejerforhold og indflydelse

PensionsSelskabet ǀ pension & health care services har ikke en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i noget forsikringsselskab. Omvendt er der heller ikke nogen forsikringsselskaber, som har en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i PensionsSelskabet pension & health care services.

PensionsSelskabet ǀ pension & health care services har ikke en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i noget forsikringsselskab. Omvendt er der heller ikke nogen forsikringsselskaber, som har en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i PensionsSelskabet pension & health care services.

Klager over PensionsSelskabet ǀ pension & health care services

Klager over PensionsSelskabet ǀ pension & health care services

Hvis du ønsker at klage, har du mulighed for at klage til Finanstilsynet. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på Finanstilsynets hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage, kan du kontakte CEO Stig Wetterstrøm eller du kan klage direkte til Finanstilsynet. Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på Finanstilsynets hjemmeside.

Whistleblower

Whistleblower

Advokat Rasmus Nørgaard Bek, rnb@advosion.dk