PensionsSelskabet pension & health care services forsøger i vores hverdag at indarbejde så mange delelementer fra FN's verdensmål som det er praktisk og økonomisk muligt. FN's verdensmål har til formål at afskaffe fattigdom og sult i verdenen, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. 

Hos os betyder det fx at vi arbejder med papirfri rådgivning, tilbyder e-møder, e-rådgivning, bruger Svanemærket papir til trykte artiker, lige vilkår og muligheder, og prøver vel egentlig bare at opføre os ansvarligt og som som vi ønsker at andre bør opføre sig overfor os.