Vi skaber en pensionsløsning, der sikrer din hverdag og matcher dine fremtidsdrømme.

Tab af erhvervsevne

En forsikring ved tab af erhvervsevne dækker økonomisk, hvis man mister eller får nedsat sin erhvervsevne i en kortere eller længere periode. 

Udbetalingen sker månedsvis, er skattepligtig og samtidig er den fremtidige opsparing også sikret.

Visse kristiske sygdomme

Med en forsikring kritisk sygdom kan man få udbetalt et skattefrit engangsbeløb, hvis man bliver ramt af een af visse kritiske sygdomme.

Listen over omfattede sygdomme opdateres løbende.

Dødsfald inden pensionering

Med en forsikring ved død, sikres de efterladte økonomisk ved dødsfald inden du går på pension.

Udbetalingen kan ske på een gang eller over en årrække og kan være skattefri eller skattepligtig eller et mix.

Pensions- opsparing

Via en månedlig opsparing sparer du op til den 3. alder. Det er vigtigt at have penge nok, så du selv bestemmer over dit liv, når du skal på pension.

Og du har penge nok til det liv du vil leve, når du ikke skal på arbejde hver dag.

Samarbejdspartnere

PensionsSelskabet pension & health care services rådgiver danske virksomheer og deres medarbejdere om pension og investering.

Vi er forsikringsformidler for AP Pension og rådgiver om AP Penisons produkter og ydelser, samt kombinationer med Nordnet Bank.

AP Pension er et 100 % uafhængigt og kundeejet pensionsselskab, der tilbyder økonomisk sikkerhed ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald.

Derudover varetager AP Pension opsparingen for ca. 400.000 kunder og har til formål at optimere afkastet under hensyntagen til de rette økonomiske forhold, risici og værdier. AP Pension har som det første pensionsselskab i Danmark fx oprettet en investeringsfond, der udelukkende investerer bæredygtigt.

Nordnet er en digital bank, der håndterer opsapring og investeringer og er nordens største børsmægler. Formålet er at hjælpe kunderne med at øge deres opsparing.

Og du kommer helt ind i maskinrummet, når du selv investerer via Nordnet. Nordnet er en god kombination til dig, der har en god pensionsordning med sikkerhed og opsparing og har ekstra penge som du selv ønsker at investere. Vi anbefaler det til kunder, der selv har viden og erfaring om investeringer.

I 2018 blev Skandia i Danmark købt af AP Pension og vi hjælper dig som kunde, der fortsat har din opsparing, pensionsforsikringer og/eller sundhedsforsikring via Skandia.

I løbet af første halvår 2020 vil dine forsikringer og opsparing overgå helt til AP Pension. Finanstilsynets godkendelse afventes, hvorefter der vil være en periode på nogle måneder, hvor du som kunde kan gøre indsigelse hvis du fx.er i tvivl om noget eller ikke synes at vilkårene er gode nok.