Beskatning

Som medarbejder bliver man beskattet af værdien af sundhedssikringen, størrelsen af beskatningen fastsættes for 1 år ad gangen, og afhænger af forholdet med fritid og arbejdstid. Man bliver beskattet af den fritidsrelaterede del.

Sundhedssikkring     2018     2019   
Erhverv     65%     65%
Fritid     35%     35%


Beregningseksempel:
Koster sundhedssikringen 2.000 kr. vil medarbejderen skulle beskattes af 700 kr. årligt. Dette pålægges oftest månedligt med 58,33 kr. så der ikke skal korrigeres ind- og udtrædelse i løbet af året.