Jeres nye firmapension

For sammensætte den rigtige pensionsløsning, er det afgørende at få en grundig rådgivning. Da ingen virksomheder er ens, er det væsentligt bl.a. at se på virksomhedens

  • Personalepolitik
  • Værdier
  • Holdning til pension
  • Medarbejdersammensætning
  • Lønforhold
  • Overenskomstforhold

Vi laver vores rådgivning i forhold til den enkeltes virksomheds værdier, behov og ønsker. Der sættes nogle hjørneflag i forhold til rammerne for investering og forsikringsprodukter; så vi sikrer at pensionsordningen er så fleksibel, at den passer til virksomhedens ledelse og medarbejderne.

Kontakt os for et forslag

Vi tilbyder en gratis gennemgang og sparring af muligheder for at sammesætte en attraktiv pensionsløsning.

Afkast top 3 - en måned